Szukaj
  • BUJKO&SZTEJNA

Wsparcie dla Zjazdu Dziekanów

Wspólnie z Panią Profesor Hanną Paluszkiewicz (Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ) podpisaliśmy dziś porozumienie o wsparciu i objęciu patronatem przez Naszą Kancelarię BUJKO&SZTEJNA Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych. Gospodarzeniem w tym roku jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. To ogólnopolskie cykliczne wydarzenie ma już ugruntowaną formułę międzyuczelnianej współpracy środowisk prawniczych. Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa będzie również okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat reformy szkolnictwa wyższego, do których inspiracji dostarczy odbywająca się jednocześnie Konferencja Naukowa „Nauka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy”. Zjazd wraz z towarzyszącą mu Konferencją odbędą się w dniach 4-6 września 2019 r.


23 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poradnik dla przedsiębiorców

Informujemy, że nasza Kancelaria Radców Prawnych BUJKO&SZTEJNA na zalecenie Krajowej Rady Radców Prawnych , w ekspresowym tempie , pracując dzień i nocy , opracowała dwa poradniki - dla przedsiębiorcó