top of page

PAMIĘTAJ PIERWSZE WSTĘPNE SPOTKANIE W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ JEST BEZPŁATNE.  

 

​Honorarium radcy prawnego jest ustalane na podstawie rodzaju prowadzonej sprawy oraz nakładu pracy.

 

Wynagrodzenie może być w formie:

 

Ryczałtowej, ustalane z reguły w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządowych i uzależnione jest w szczególności od ilości dyżurów i wielkości przedsiębiorstwa

 

Godzinowe, ustalane z reguły w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządowych i uzależnione jest w szczególności od ilości godzin pracy w danym miesiącu

 

 

Honorarium jednorazowe, w przypadku klientów indywidualnych opinie ustne i pisemne, porady, konsultacje, udział  w spotkaniach lub w przypadku sporządzania projektów pism urzędowych, przedsądowych (wezwań itd) i sądowych uzależnione jest od nakładu pracy - począwszy od kwoty 80 zł,

 

 

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych (reprezentacja w sądzie) i przed organami administracji publicznej, uzależnione jest od rodzaju sprawy i wielkości dochodzonego roszczenia - począwszy od wysokości stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcy prawnego ustanowionego z urzędu, w szczególności - stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 1500 zł - 400 zł;

3)powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7)powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8)powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9)powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Prowizja del credere - odrębne wynagrodzenie radcy prawnego uzależnione od wyniku sprawy (osiągniętego sukcesu) ustalane kwotowo lub procentowo.   

bottom of page