top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraBUJKO&SZTEJNA

Radca prawny Przemysław Sztejna wybrany Dziekanem OIRP

W sobotę (12 września br.) zostałem wybrany na funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych. To – obok samorządu lekarskiego – jeden z największych samorządów zawodowych w województwie lubuskim. Delegatom (radcom prawnym) za dokonany wybór a najbliższym współpracownikom również za bezcenną pomoc - serdecznie dziękuję ! Czuję odpowiedzialność. Czuję również zaszczyt, że będę mógł reprezentować tak opiniotwórcze środowisko. Radców prawnych biorących udział w każdej istotnej decyzji gospodarczej naszego województwa oraz w życiowych decyzjach wielu rodzin i mieszkańców naszego województwa. Radców prawnych broniących codziennie na sali sądowej i poza nią interesów swoich Klientów. Życie stało się skomplikowane. Mam do czynienia z inflacją prawa. Pędzącą jego produkcją. Nasi Klienci gubią się w gąszczu regulacji prawa. Regulacji dotyczących fundamentalnych praw, jak również takich, których nieprzestrzegania powoduje ogromne straty materialne czy też odpowiedzialność karną. Pojawia się strach i obawy. Dlatego tak ważne jest środowisko prawników i udzielana przez nich pomoc prawna. Funkcjonowanie nowoczesnego, samodoskonalącego się oraz spełniającego najwyższe standardy zawodu prawniczego - radców prawnych. Świadomość wagi pomocy prawnej i samego prawa warto uświadamiać już najmłodszym poprzez prowadzenie edukacji prawnej wśród uczniów. Ale sprawy stosowania prawa to nie jedyne zainteresowanie samorządu i samych radców prawnych. Nie żyjemy w próżni. Dookoła nas dzieją się rzeczy ważne w skali makro (międzynarodowej) i mikro ( rodzinne tragedie etc. ) . Nie powinniśmy na nie przymykać oczu. Samorząd radców prawnych winien być wrażliwy i odpowiedzialny społecznie, zaangażowany w akcje społeczne i służące pomocy osobom tego potrzebującym. Ostatnie miesiące dały nam wiele przykładów ludzkiej solidarności. Empatię tą należy doceniać i wspierać. Tempo codziennych spraw wymusza na nas pośpiech. Wiadomości poprzedniego dnia stają się nieaktualne kolejnego. Przepisy mają czasem datę ważności – kilka miesięcy. W tym goniącym świecie nie ma czasu na przeszkody. Sposób komunikowania się pomiędzy samorządem, radcami prawny i Klientami musi być prosty, nie piętrząc problemów i nie zabierający cennego czasu. Czasem nie przeszkadzać znaczy pomagać. Tworzyć będziemy ramy do rozwoju zawodowego poprzez wykorzystanie zdalnych szkoleń, wspieranie nowych formy porozumienia się z Klientami, informatyzować funkcjonowanie organów i sposób komunikowania się w środowisku radców prawnych. Jest to szczególnie ważne w okresie trwającej pandemii. Silny samorząd lubuskich radców prawnych to samorząd mający swoją własną świadomość i podmiotowość. Dlatego tak ważne jest organizowanie i wpieranie wspólnych wydarzeń , aktywizacja radców prawnych w każdy wieku oraz docenianie radców prawnych z

wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Szczególne miejsce w moim sercu mają ludzie młodzi – młodzi radcy prawni, aplikanci radcowscy i studenci. Osoby pełne pomysłów, krytyczne i dążące do zmian. Naszych partnerów w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Osoby pełne energii. Energii, której nie wolno nam zmarnować ! Czas wyborów do moment refleksji. Czas, w którym możemy przystanąć i zadać so

bie podstawowe pytania o to gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy? Czas na dostrzeżenie i definiowanie naszych problemów i ułomności , często ginących nam w natłoku bieżących spraw. Dlatego radców, aplikantów, mających pomysły, serdecznie zapraszam do wspólnej pracy w samorządzie. Moja wizja na kolejne 4 lata funkcjonowania naszego samorządu obejmuje: AKTYWNY SAMORZĄD. PROMUJĄCY POMOC PRAWNĄ. SAMORZĄD WRAŻLIWY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE. SAMORZĄD WSPIERAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWY RADCY PRAWNEGO. SAMORZĄD DBAJĄCY O SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ. GESTY MAJĄ ZNACZENIA ! SAMORZĄD DOBRZE SKOMUNIKOWANY. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i udzielone mi zaufanie.

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych

Radca prawny dr Przemysław Sztejna


242 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page