top of page

CYWILNE & GOSPODARCZE

Odszkodowania, sprawy sąsiedzkie, obsługa firm.

Sprawy cywilne i gospodarcze obejmują przygotowanie i analizę projektów wszelkiego rodzaju umów i  porozumień, jak również negocjacje w imieniu Klienta warunków umów. 

Pomagamy Klientom w transakcjach handlowych (w tym dotyczące robót budowlanych, sprzedaży usług i towarów, własności intelektualnej). 

Wspieramy Klientów w dochodzeniu swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk innych przedsiębiorców lub zakupu wadliwego towaru. Prowadzimy windykacje należności począwszy od wezwań do zapłatę, pozwów sądowych i egzekucji komorniczej. 

Świadczymy pomoc prawną w sporach sąsiedzkich obejmujących zasiedzenie, służebności, eksmisje, zniesienia współwłasności, ochronę własności i posiadania, podziału nieruchomości do korzystania. 

Reprezentujemy Klienta w sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie, w tym za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, tzw. błędu lekarskiego, bezprawnego działania władzy publicznej oraz naruszenia dóbr osobistych. 

PRAWO NIEMIECKIE

Sprawy prawa niemieckiego obejmują obsługę firm z kapitałem niemieckim i prowadzenie spraw w niemieckim urzędzie lub dotyczących transakcji z niemiecką firmą. 

Sprawy w Niemczech, transakcje
z niemieckimi przedsiębiorstwami .

RODZINNE&SPADKOWE

Dział ten obejmuje sprawy  rodzinne i spadkowych, w szczególności dotyczące rozwodów , opieki nad dzieckiem, alimentów , podziału majątku wspólnego oraz stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów oraz  zachowku. 

Rozwody, alimenty, podział majątków, dziedziczenie

ADMINISTRACJA

& INWESTYCJE 

BUDOWLANE

Dział ten obejmuje stałą obsługę administracji samorządowej i rządowej (sprawy ustrojowe, kadrowe, zamówienia publiczne), jak również wydanie opinii prawnych i ekspertyz.  W ramach działu podejmujemy się zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę i samowoli budowlanej, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również w sprawach środowiskowych.

Obsługa urzędów, nieruchomości, roboty budowlane 

PRAWO PRACY

Reprezentowania w sądach pracowników i pracodawców

Dział ten obejmuje spory sądowe dotyczące wynagrodzenia za pracę , zwolnień z pracy. Świadczymy usługi dla pracodawców sprawdzając albo przygotowując dokumenty pracownicze - regulaminy itd. Wspieramy i informujemy pracowników o ich prawach wynikających z prawa pracy, bezprawnego zachowania pracodawcy, w szczególności pomagamy w sprawach zwolnień z pracy, dyskryminowania i mobbingowania. 

bottom of page